Gemeente start nieuwe projecten duurzame energie

Nieuws
De gemeente wil in het kader van de kli-
maatovereenkomst met de provincie de ko-
mende 4.5 jaar nieuwe projecten starten.

Hiervoor zal op korte termijn subsidie wor-
den aangevraagd bij de provincie.

Het plan is om kleinschalige bio-energie toe
te passen bij circa vier agrarische bedrijven
en daar een studie van te maken.
Door het vergisten van mest kan biogas
worden verkregen, waarmee elektriciteit kan
worden opgewekt.

Bij toepassing door individuele boeren is
dit niet lonend. Waarschijnlijk is het wel de
moeite als een groepje boeren samenwerkt.

Gedacht wordt ook aan een subsidierege-
ling voor warmtepompen voor particulieren.
Daarnaast zit er een zonnecel-project in de
pen.

Door de plaatsing van palen met zonnecel-
len kan voor straatverlichting worden ge-
zorgd op plekken waar geen kabel ligt.

Los van de klimaatovereenkomst wordt na
de zomervakantie een verlichtingsproject
met zonnecellen gestart voor particulieren.
Gemeente Texel