Duurzaam Texel deelt waterbespaarders uit

Nieuws
Alle 6.000 huishoudens op Texel krijgen op
3 december van Stichting Duurzaam Texel
een waterbespaarder in de bus.

Met het kleine plastic dopje dat eenvoudig
in de kraan kan worden gemonteerd, kan
het watergebruik worden gehalveerd.

Toch blijft de waterdruk gelijk, waardoor de
gebruiker niks merkt van de besparing.
De water- en gasrekeningen zullen wel om-
laag gaan: 3.000 liter en 9m3 gas minder per
huishouden scheelt al gauw €10,- per jaar.

Duurzaam Texel rekende uit dat met de be-
spaarders op Texel 18 miljoen liter water, en
54.000 m3 gas kan worden bespaard.

Voor heel Texel is dat een financiële mee-
valler van €60.000,-.
Huishoudens die op 3 december geen be-
spaarder ontvangen, kunnen dit melden bij
info@duurzaamtexel.nl.

Onder opgave van het adres wordt er dan
alsnog een waterbespaarder bezorgd.

Wie geen kraan heeft waar de bespaarder in
past, wordt verzocht er iemand anders mee
blij te maken. Het is tenslotte december…