Rowanne oefent het 'bek openen'
Rowanne oefent het 'bek openen' Foto: Ecomare

Weblog Ecomare - Getraind in het trainen

Natuur

Goed voor dieren zorgen is meer dan zorgen voor eten en een schoon verblijf. Zeker voor de dieren die bij ons blijven geldt dat hun welzijn ook voor een belangrijk deel wordt bepaald door hun leefomgeving en afleiding. Omdat wij dierenwelzijn hoog op onze agenda hebben staan, hebben we contact gezocht met een expert op dat gebied: Peter Giljam van Zoospensefull. Hij heeft ons heel interessante trainingen gegeven en handvatten aangereikt om mee verder te gaan.

Vrijheden

Vroeger werd dierenwelzijn vaak getoetst aan ‘de vijf vrijheden van Brambell (1965)’. Dit houdt in dat de dieren vrij moeten zijn van honger en dorst, ongemak, pijn en angst & stress en dat ze zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Inmiddels weten we dat het niet voldoende is om dieren alleen te beschermen tegen negatieve ervaringen. Ook het mentale welbevinden moet gewaarborgd worden. Hiervoor gebruik je het vijf domeinen model.

Subjectieve ervaringen

Bij het vijf domeinen model vraag je je als verzorger af hoe een dier zich zou kunnen voelen op het gebied van voeding, omgeving, gezondheid en gedrag & interactie. Deze vier domeinen kunnen zorgen voor specifiek negatieve of positieve ervaringen. Deze ervaringen vertalen zich dan weer in het vijfde domein: de mentale staat van het dier. Op elk van deze domeinen hebben wij invloed. Door op specifieke vlakken met de dieren te trainen, kunnen we deze invloed bovendien sterk vergroten.

Trainen met beloning

Voor onze trainingen gebruiken wij positive reinforcement. Hierbij worden de dieren op een positieve manier getraind, met beloningen. Een dier moet uit zichzelf meedoen, er wordt nooit gebruik gemaakt van negatieve prikkels zoals honger, stress of pijn. Peter heeft ons geholpen trainingsdoelen te formuleren en er stappenplannen voor uit te schrijven. 

Zelf aan de slag

Wij kunnen een dier natuurlijk niet uitleggen welk gedrag wij van hem verwachten. Een training gaat dan ook in heel kleine stapjes. Elk stapje in de gewenste richting wordt beloond, zodat het dier geleidelijk begint te begrijpen wat wij van hem willen. Gaat hij de ‘verkeerde’ kant op, dan blijft de beloning uit. Maar er wordt nooit gestraft! Uiteindelijk weet het dier hoe hij, zonder tussenstapjes, iets moeten uitvoeren. Onder leiding van Peter hebben we met wat dieren geoefend. We merkten al na vier korte trainingssessies dat ze verder kwamen in ons stappenplan. Dit gaf natuurlijk een megaboost aan onze motivatie en veel zelfvertrouwen om ook zonder Peter aan de slag te gaan. Heel leuk om zo met de dieren bezig te zijn én goed voor hun welzijn!

Tekst: dierverzorger Rowanne Huisman