De jeugd van Deuce met haar Spaanse leeftijdgenootjes tegen wie zij wedstrijdjes speelde. (Foto: Deuce)
De jeugd van Deuce met haar Spaanse leeftijdgenootjes tegen wie zij wedstrijdjes speelde. (Foto: Deuce) Foto:

Tennisjeugd traint en ontspant op Canarisch eiland

5 mrt, 12:00 Laatste nieuwsberichten
Een groot deel van de tennisjeugd van Deu-
ce is de voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen wel heel bijzonder en luxe begonnen.

Op uitnodiging van tennisschool Joy werd
in de voorjaarsvakantie een heus trainings-
kamp belegd op Fuerteventura (Spanje).

Maar liefst 23 jongens en meisjes oefenden
op dit Canarische eiland twee maal per dag.
Onder leiding van Joep Maduro, Erik Groo-
tes en Baruch Coutinho werden de ochten-
den benut voor het technische gedeelte.

’s Middags lag de nadruk van de training
meer op het wedstrijdelement.

Tussen de bedrijven door was er vanzelf-
sprekend ruimschoots de tijd voor ander
vermaak.
Terwijl hier een koude oostenwind woei,
verbleef de groep onder aangename tempe-
raturen in een prima hotel met zwembad.

Regelmatig werd er dan ook een duik geno-
men, terwijl de meegereisde ouders in het
zonnetje strikt serieus ‘vergaderden’.

Ook het strand was binnen bereik, wat zelfs
leidde tot een onderling voetbaltoernooi.
Andere activiteiten als golfsurfen, bergbe-
klimmen en shoppen versterkten het
groepsgevoel nog eens extra.

De week werd afgesloten met een ‘tennis-
interland’ tegen de plaatselijke talenten.

Dat de trainingen hun vruchten hadden af-
geworpen, bleek uit het grote aantal over-
winningen op de Spaanse leeftijdsgenoten.
Hoewel de tegenstand van een zeer behoor-
lijk niveau was, bleven de Deuce-spelers
veelal aan de goede kant van de score.

Over een maand begint de voorjaarscompe-
titie weer, met daarna een groot aantal toer-
nooien en kampioenschappen.

Met de extra trainingen in de benen en ar-
men, lijkt de jeugd er helemaal klaar voor.