Fleur Gräper overhandigt de erepenning aan Frans Visman. (Foto: Henk Slikker)
Fleur Gräper overhandigt de erepenning aan Frans Visman. (Foto: Henk Slikker)

Frans Visman geëerd met Jet de Bussy-penning

Laatste nieuwsberichten
Maandagmiddag kwam de landelijke D66-voorzitter Fleur Gräper naar Texel met een bijzondere missie. Tijdens een ledenbijeenkomst van de Texelse afdeling van D66 reikte zij voor een volle zaal de Jet de Bussy-penning uit aan ex-wethouder Frans Visman.

Jet de Busy was een op en top vrijwilliger, die zich vanaf de beginjaren van D66 op formidabele wijze heeft ingezet. Om haar te eren is er een penning met haar naam ingesteld om leden, die zich jarenlang lokaal en regionaal hebben onderscheiden, te bedanken. Het landelijk bestuur besloot om Visman deze onderscheiding toe te kennen.

Dit had nog heel wat voeten in de aarde, want het was eigenlijk de bedoeling de erepenning op 8 februari al uit te reiken aan Visman. Dit zou gebeuren tijdens het congres van het landelijk bestuur van D66 in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Toen Visman hiervoor uitgenodigd werd, gaf hij aan niet te komen. Visman is namelijk niet van het eiland af te krijgen.

“Toen ik bankdirecteur was bij de ING werd mij ook geregeld een ander rayon aangeboden, maar ik bleef altijd op Texel”, liet Visman weten. “Daarnaast houd ik niet van congressen, ik ben echt nog nooit op zo’n congres geweest.” Dus kwam Fleur Gräper maar naar Texel om de onderscheiding uit te reiken. Op de penning stond overigens nog wel dat hij uitgereikt was op 8 februari 2014. “Wij hadden namelijk tot op het laatst de hoop dat je toch naar Amsterdam zou komen”, liet Gräper aan Visman weten.

Visman is al jaren de drijvende kracht achter D66 afdeling Texel. Hij is actief sinds 1990 en is in die tijd raadslid en wethouder financiën geweest. Vorig jaar stapte hij na de verkiezingen uit de Texelse gemeenteraad, maar hij blijft voorlopig actief als commissielid bij de afdeling financiën. “Ik ben nu echt met pensioen, maar ik merk er nog weinig van”, grapte de D66-man. “Ik ben blij dat ik de penning gekregen heb, het is fijn om te weten dat ik zo gewaardeerd word.”