Komische eenakters na Hoornder Donderdag

3 jul, 00:00 Kunst & cultuur
Donderdag na de eerste Hoornder markt
speelt de Texelse toneelgroep GF-05-11 in
Klif 12 het programma Eenakters in het kort.

Er worden vijf komische stukken van 10 tot
20 minuten gespeeld.

De groep is voor deze zomer aangevuld met
een aantal spelers van andere Texelse to-
neelgroepen.
Onder anderen Joke Geldorp, Bas ten Have,
Sharli en Lia Coutinho, Koos Pels-Rijcken
en Cor van Heerwaarden spelen mee.

Het optreden begint om 21.00 uur. De entree
is gratis.

Het programma wordt herhaald op de don-
derdagen 19 juli, 2 augustus en 16 augus-
tus.