Archieffoto
Archieffoto

‘Eilanden om tafel over beheerautoriteit Waddenzee’

Politiek
De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakten eind januari aan de Tweede Kamer kenbaar dat er op korte termijn wordt gestart met een verkenning van hoe één beheerautoriteit voor de Waddenzee eruit moet zien. Alle Texelse politieke partijen dienden eensgezind een motie in waarin zij zeggen dat de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden bij die verkenning aan tafel moeten zitten en dat zij met een gedeelde visie komen.

De beheerautoriteit is een afspraak uit het regeerakkoord: “Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert”. Nadat in 2013 geconstateerd werd dat de samenwerking in het gebied te wensen overliet, werd het zogenaamd Regiecollege Waddenzee opgericht. Daarin werkten Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de wetenschap samen. Maar deze samenwerking was aan tijd gebonden en eindigt eind 2018. Daarom willen de ministers dat er vanaf 1 januari 2019 één beheerautoriteit is.

De Texelse partijen roepen het college op om hun motie mee te nemen naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Waddeneilanden. Ze willen dat daar wordt afgesproken dat de burgemeesters van de eilanden samen een visie ontwikkelen en dat er zorg voor wordt gedragen dat de burgemeesters in het vroegste stadium van de verkenning aan tafel zitten: “De vijf eilanden vormen toch het hart van de Waddenzee.”