Folkloremarkt dit seizoen wel met mooi weer gestart

4 jul, 00:00 Nieuws
Het seizoen van de Folkloremarkt in Den
Burg is dit jaar, in tegenstelling tot vorig
jaar, wel met mooi, zonnig weer gestart.

Vorig jaar was er op de eerste Folklore-
markt vooral veel regen.

De eerste Folkloremarkt stond dit jaar in het
teken van een muziekwedstrijd. Voorheen
was dit de Dag van de Muziek.
Stichting Folklore Texel richt zich nu veel
meer op de Texelse muzikanten en dan
vooral de groep van 12 tot en met 16 jaar.

Op verschillende locaties in Den Burg wa-
ren de hele dag optredens van de deelne-
mers, die akoestisch moesten spelen.

De optredens werden beoordeeld door een
deskundige jury.