Ondernemers Den Burg waarderen controleactie

Nieuws
De ondernemersvereniging van Den Burg
toont begrip voor de controle die woensdag
is uitgevoerd door de burgemeester.

Burgemeester Geldorp-Pantekoek reed mee
met een brandweerwagen door het centrum
van Den Burg om te kijken naar knelpunten.

Tijdens de rit door het centrum werden veel
obstakels geconstateerd.
Door vele borden en uitstallingen kon de
brandweerwagen vaak niet verder.

Bij deze winkels sprak de burgemeester de
ondernemers persoonlijk aan om het gevaar
aan te geven die de obstakels veroorzaken.

In de Weverstraat moest bij een kledingwin-
kel zelfs een marktkraam worden opge-
ruimd om een doorgang te maken.
“We willen de ondernemers laten realiseren
dat er gevolgen kunnen zijn als je iets op
straat zet”, vertelt Geldorp-Pantekoek.

Later op de dag zijn er afspraken gemaakt
tussen het gemeentebestuur en de onder-
nemersvereniging.

Zo moet voortaan de rijbaan binnen de go-
ten vrij worden gehouden.
“Het is natuurlijk een uitstekende actie”,
vertelt Albert van Meulen, voorzitter van de
ondernemersvereniging.

“Vaak staan we er niet bij stil. Er staat ook
niemand te wachten op wijzende vingers
achteraf.”

Binnenkort wordt er bekeken of de markten
aan de richtlijnen voldoen.