Draagbaar bassin voor Texelse brandweer

25 jul, 00:00 Nieuws
De Texelse brandweer krijgt binnenkort een
draagbaar bassin ter waarde van 9000
gulden.

Het college van B&W wil de commissiever-
gadering niet afwachten en wil het bassin
graag zo snel mogelijk aanschaffen.

Vanwege de droge periodes van afgelopen
tijd wil het college het bassin snel kopen.
In het investeringsplan voor 2001 was al
een bedrag opgenomen van 9000 gulden
voor deze aanschaf.

Het bassin (opvouwbaar kunststof) biedt de
brandweer meer mogelijkheden bij het be-
strijden van vuur.

Het is de bedoeling dat dit bassin 10 jaar
gebruikt wordt voordat er een nieuwe komt.