Texelse recreatiebedrijven krijgen Milieubarometer

30 jul, 00:00 Nieuws
Een aantal Texelse recreatiebedrijven heeft
afgelopen weekeinde de onderscheiding
Milieubarometer ontvangen.

De Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en
Kwaliteit zal bij vier bedrijven een Gouden
Milieubarometer uitreiken.

Het gaat hierbij om Camping De Koorn-aar,
De Bremakker, De Krim en Coogherveld.
Camping Woutershok krijgt, tijdens de wer-
kelijke uitreiking in november, een Zilveren
Milieubarometer.

Bronzen barometers gaan naar Camping
Kustpark Euroase Texel en Kampeerboer-
derij Jonkersbergen.

De barometer staat symbool voor de mate
van milieuvriendelijkheid van een bedrijf.
Om de onderscheiding te ontvangen, moe-
ten bedrijven aan verschillende eisen vol-
doen.

Zo moeten er o.a. energie- en waterbespa-
rende maatregelen worden genomen. Ook
moet het afval gescheiden worden.

Een andere eis is dat een bedrijf een milieu-
beleidsverklaring moet ondertekenen.