College wil twee nieuwe lokalen voor De Fontein

1 aug, 00:00 Nieuws
Het college van B&W wil dat De Fontein in
Den Burg twee nieuwe lokalen erbij krijgt.

Dit zouden de negende en de tiende groeps-
ruimten worden voor de protestants chris-
telijke school aan de Burdetstraat.

Uit de prognoses is gebleken dat de extra
klaslokalen vooralsnog semi-permanent
worden neergezet.
Om in aanmerking te komen voor een per-
manent lokaal moeten prognoses uitwijzen
dat een lokaal minimaal 15 jaar nodig is.

Er is echter alleen zekerheid dat voor de
komende 12 jaar een extra lokaal nodig is.

Het college wil toch nog eens de prognoses
bekijken of een van de extra lokalen perma-
nent neergezet kan worden.