Uitgaanspubliek weet Den Burg steeds beter te vinden

1 aug, 00:00 Nieuws
Het uitgaanspubliek weet deze zomer Den
Burg steeds beter te vinden.

Dat blijkt uit het politieoverleg en het twee-
de zomeroverleg van afgelopen maandag in
De Koog tussen diverse betrokkenen.

De laatste tijd is geconstateerd dat het ’s
avonds in De Koog rustiger is geworden
terwijl het in Den Burg drukker is.
Zo zou vooral Question Plaza meer bezoe-
kers trekken dan andere jaren.

Volgens bedrijfsleider Eddy Stiekema van
Question heeft de toename te maken met
het ontbreken van De Toekomst in De Koog.

“Ik ging er vanuit dat het wel drukker zou
worden. Maar dat het soms voor twaalf uur
uitverkocht is, had ik niet verwacht.”