Geen animo voor Fietscursusdag voor senioren

17 sep, 00:00 Nieuws
De Fietscursusdag voor senioren, die voor
afgelopen zaterdag gepland stond, werd
voortijdig afgelast.

Er hadden zich maar twee mensen aange-
meld voor het dagvullend programma. De
vorige keer waren er nog 70 deelnemers.

De dag werd o.a. georganiseerd door de
Stichting Welzijn Ouderen Texel en 3VO.
Op deze dag, volledig gesubsidieerd door
de gemeente, konden deelnemers meer le-
ren over veiligheid op de fiets.

Zo was er een theoriegedeelte, maar er zou
ook in de praktijk worden geoefend met o.a.
noodstops en uitwijkmanoeuvres.

De cursus zal waarschijnlijk in mei of juni
van 2002 opnieuw gehouden worden.