Bootdienst Teso zet meer personen over dan in 2000

3 dec, 00:00 Nieuws
Bootdienst Teso heeft dit jaar in de periode
april tot en met november meer personen
overgezet dan in dezelfde periode in 2000.

Het aantal nam met 1,39 procent toe naar
ruim 1.267.000 mensen.

Het aantal personenauto’s en tweewielers
steeg ook ten opzichte van vorig jaar. Na-
melijk met resp. 2,32 en 0,51 procent.
Er gingen dit jaar minder vrachtauto’s en
auto’s met caravan mee met de Teso. Er
was hierbij een daling van 2,08 procent.

Hierdoor liep het totaal aantal meters aan
voertuigen ook met bijna vijf procent terug.

Al het vervoer was in september veel min-
der dan vorig jaar. “In september was het
slecht weer”, legt Jan Bloem van Teso uit.
September 2000 was veel zonniger waar-
door het verschil in reizigers groter wordt.

Bloem vermoedt dat de stijging in oktober
en november te maken heeft met de aan-
slagen in de VS op 11 september.

“We kregen de indruk dat mensen naar
Texel zijn gegaan in plaats van een vliegva-
kantie.”