Hasjdealers in park Den Burg mogelijk aangepakt

Nieuws
Burgemeester Geldorp overweegt de raad
voor te stellen ook het dealen van hasj in
het park in Den Burg aan te pakken.

Dit zou een logisch vervolg kunnen zijn op
het strafbaar maken van het roken van hasj
in het openbaar.

Geldorp benadrukt dat zij dit laatste heeft
bedoeld in het kader van de overlast.
Het is niet de bedoeling voortaan iedereen
die op straat een stickie rookt te bekeuren.

Maar wanneer hasjrokers overlast veroorza-
ken is een sanctie nodig, die is vastgelegd
in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Deze is tevens bedoeld om een signaal af te
geven. De burgemeester probeerde onlangs
al om ouders ‘wakker te schudden’.
Tijdens een bijeenkomst met skaters en hun
ouders lanceerde zij het idee om hasj roken
in het openbaar te verbieden.

In maart of april wil Geldorp hierover een
discussie aangaan met de raad.

Daarvoor wordt eerst advies ingewonnen bij
de hoofdofficier van justitie en overleg ge-
pleegd met de lokale politie.
Daarnaast zou het bestrijden van hasj dea-
len een speerpunt voor het seizoen kunnen
vormen voor het ‘driehoeksoverleg’.

Geldorp signaleert een hiaat in de Neder-
landse wetgeving, die wel het gebruik van
hasj regelt, maar dealen impliciet gedoogt.

“De voordeur is geregeld, de achterdeur
niet”, aldus de burgemeester.