Verrassende namen op lijst Texels Belang

20 dec, 00:00 Nieuws
De woensdag door de ledenvergadering van
Texels Belang vastgestelde kandidatenlijst
bevat verrassende namen.

Na Corrie Heijne-Dros staat Piet Standaart
als tweede op de lijst.

Evenals de nummer drie, Joop Groeskamp,
maakt hij al langere tijd actief deel uit van
de steunfractie. Willem Vlas staat op vier.
Roelie Bakker-de Boer (5) is al lang betrok-
ken bij Texels Belang. Voorzitter Jos Tim-
mer staat voor het eerst op de lijst, op 6.

‘Oudgediende’ Paul Kikkert is nog steeds
actief, maar ziet zichzelf als nummer 7 toch
als lijstduwer. Op 8 staat Arco de Graaf.

Corrie Stiehl-van der Vis (9) is nieuw, net
als nummer 10, Hans Zijm uit Den Hoorn.
Nieuwe gezichten op de lijst zijn ook Erna
Tromp-Tuinma (11) en Alfons Kuip (12). Wil-
lem Brons bezet de dertiende plaats.

Op 14 staat nieuwkomer Cees Hooyschuur.
Piet van der Star besluit de lijst op 15.

Jos Timmer: “We gaan zo met alle vertrou-
wen de verkiezingen in, hoewel we Daan en
Dick met lede ogen zien vertrekken”.