Zoon NSB’er op Dodenherdenking: 65% keurt het goed

Nieuws
De zoon van de toenmalige Texelse NSB-
burgemeester Rijk de Vries zal spreken tij-
dens Dodenherdenking op 4 mei.

Dat was reden voor twee leden van het her-
denkingscomité om op te stappen.

Zij vonden dat de kwestie nog te gevoelig
ligt bij mensen die de oorlog hebben mee-
gemaakt en dierbaren hebben verloren.
Maar voor een ruime meerderheid van de
stemmers in onze poll is het geen probleem
dat een nazaat van een NSB’er spreekt.

Bijna tweederde (65%) van de ruim 460
stemmers steunt het initiatief (een novum).

‘Ewout de Vries kan er niets aan doen dat
zijn ouders NSB’ers waren. In zekere zin is
hij ook een oorlogsslachtoffer’, zegt 48%.
‘Het moet voor hem erg vervelend zijn ge-
weest om altijd op het gedrag van zijn ou-
ders bekritiseerd te worden.’

‘Daarom ben ik benieuwd naar zijn levens-
verhaal’, aldus deze groep stemmers.

‘De gevoeligheid bij mensen die de oorlog
hebben meegemaakt, is geen reden om dit
thema te mijden’, zegt nog eens 17 procent.
‘Het is goed om een onvoldoende belicht
aspect van oorlog – de gevolgen voor vol-
gende generaties – bespreekbaar te maken.’

En dat was nu precies de beweegreden van
het comité om De Vries uit te nodigen.

18% vindt dit (nog) te zwaar beladen. ‘Voor
mensen die de oorlog hebben meegemaakt,
kan zijn voordracht erg hard aankomen.’
‘Met die gevoelens zou de organisatie van
de herdenking rekening moeten houden.’

Nog eens 17% is tegen om andere redenen:
‘Op 4 mei worden de dodelijke slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog herdacht.’

‘De kinderen van eventuele daders zouden
hierbij niet betrokken moeten worden: zij
vallen buiten het bestek van de herdenking.’