Strandleeuweriken
Strandleeuweriken Foto: Marc Plomp

Vogels kijken: Stilte na de storm?

Natuur

In de tweede helft van november lijkt het qua vogels altijd weer stil op Texel, maar is dat ook zo? Na oktober, qua vogeltrek en qua zeldzaamheden een topmaand, wordt het in november weer wat rustiger met de vogeltrek en wordt ook de kans op zeldzame vogels weer wat kleiner. Het zijn in de komende maanden vooral de overwinteraars die de aandacht verdienen. Natuurliefhebbers hoeven zich zeker niet te vervelen op vogelgebied.

Neem nu de strandleeuweriken. De eerste tientallen zitten alweer op hun vaste plek in de Slufter. Er zijn in Nederland bijna geen plekken waar je ze zo goed kan zien als op Texel in de Slufter. Deze prachtige leeuwerik met een karakteristiek geel-zwarte tekening op de kop en soms zelfs met twee kleine hoornachtige veeruitsteeksels op de kop, laten zich in de Slufter iedere winter prachtig bekijken. Meestal zitten er tussen de 20 en 40 vogels bij elkaar, maar later in de winter kunnen de aantallen wel oplopen tot meer dan 100.

Hebbedingetjes

Tussen die strandleeuweriken, maar ook op andere plekken is de sneeuwgors voor veel vogelliefhebbers net zo’n hebbedingetje. Elders in Nederland zijn ze erg schaars, maar op Texel zijn ze op verschillende plaatsen te zien. Goede plekken zijn vaak langs de vloedlijn op het strand of langs de Waddendijk. Ze zijn net zo groot als een huismus, grijsbruin met wit getekend, en ze scharrelen altijd op de grond tussen de lage begroeiing. Soms doen ze dat alleen, maar meestal zie je ze in kleine groepjes en wat leuk is voor de fotografen: ze zijn niet erg schuw.

Eenden en duikers

In de Mokbaai en op de Waddenzee zijn eind november ook vaak ijseenden en verschillende soorten duikers te zien. In de mondig van de Mokbaai is al een tijdje een ijsduiker te zien. Dit is een van de grootste duikers die je kunt zien. In de haven van Oudeschild is vaak wel een roodkeelduiker of parelduiker te zien. Die zoeken er vaak even rust na harde wind.

Ganzeneiland

Texel is ook een ganzeneiland. Niet iedereen vindt dit leuk, maar voor vogelliefhebbers zijn er op Texel veel soorten van te vinden. Je kunt er makkelijk een volle dag aan besteden, zo veel groepen ganzen zitten er op het eiland. Wat veel mensen niet weten, is dat er hier veel verschillende soorten tussen zitten. Je kunt op Texel wel tien verschillende soorten ganzen zien. De meesten kennen de grauwe gans en de rotgans wel, maar wat te denken van de witbuikrotgans (een dwaalgast uit Groenland) en de zwarte rotgans (een dwaalgast uit Canada)? Ook de roodhalsgans wordt hier jaarlijks wel gezien. Dan hebben we nog de bekende brandgans en heel talrijk in Polder Eierland is de toendrarietgans. In Waalenburg vinden we ook de kolgans en soms de kleine rietgans en als dwaalgast treffen we soms de dwerggans aan. Momenteel zijn er al een paar weken lang drie exemplaren te zien. De laatste dagen zitten ze vooral tussen Den Hoorn en Den Burg. Hiervan is er één uitgerust met een gps-zender. Deze vogels zijn afkomstig van een project in Zweden.

Wil je meer zien van deze wintervogels? Het Vogelinformatiecentrum organiseert verschillende excursies met een ervaren gids. Je krijgt een goede verrekijker te leen. Voor meer informatie: www.vogelinformatiecentrum.nl.

Tekst: Marc Plomp

Parelduiker
IJseend
Roodhalsgans