Door de wateroverlast op het eiland kunnen niet alle bieten van het land worden gehaald. (Foto: Louise Wolters)
Door de wateroverlast op het eiland kunnen niet alle bieten van het land worden gehaald. (Foto: Louise Wolters)

Bietenoogst stagneert: ‘2008 was extreem nat’

Laatste nieuwsberichten
De regen, hagel en natte sneeuw die de af-
gelopen week op Texel viel, was duidelijk te
veel van het goede.

De grote hoeveelheid neerslag kan niet
meer door de grond worden opgenomen,
waardoor plassen op het land blijven staan.

Volgens weerman Ed de Bruijn is dit jaar
‘extreem nat’ verlopen.
“2008 is één van de natste jaren die wij ooit
gemeten hebben”, aldus De Bruijn.

“De grond is verzadigd. Afgelopen nacht is
er maar 2 mm neerslag gevallen, maar zelfs
dan staat alles gelijk weer blank.”

Op zondag 5 oktober viel extreem veel re-
gen (80 mm in 15 uur), waardoor akkers en
landerijen blank kwamen te staan.
Ook in de periode daarna kreeg Texel veel
neerslag te verwerken.

LTO-landbouwvoorman Jaap Hin: “Jaarlijks
valt gemiddeld zo’n 800 mm neerslag. Dit
jaar is er al over de 1000 mm gevallen.”

“Terwijl we in de vier maanden daarvoor
(april, mei, juni en juli) vrijwel geen spat
regen hebben gehad.”
Echt dramatisch is de situatie voor de land-
bouw nog niet, want de meeste oogstwerk-
zaamheden zijn achter de rug.

Opvallend is volgens Hin wel dat her en der
op het eiland nog percelen maïs staan.

Ook de bietenoogst stagneert behoorlijk.
Sommige percelen konden door de door-
weekte grond nog niet gerooid worden.
Dit kan nog tot januari, in verband met de
verwerking van de bieten.

In een aantal gevallen vreest de landbouw-
voorman dat de oogst als verloren moet
worden beschouwd.

Dat geldt eveneens voor een aantal perce-
len aardappelen en wortels die door de
natte grond niet geoogst kunnen worden.
Ook veel landerijen, zoals hier bij Oosterend, staan vol met water. (Foto: Bert Koning)