Het Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn wordt in 2012 opengesteld.
Het Walvisvaarders Huisje in Den Hoorn wordt in 2012 opengesteld.

Museum: Walvisvaardershuisje toont geschiedenis

Laatste nieuwsberichten
Texel krijgt er volgend jaar een museale
attractie bij: het Walvisvaarders Huisje aan
de Herenstraat nummer 49 in Den Hoorn.

Onlangs is de Stichting ’t Walvisvaarders
Huisje opgericht.

Doel is het huis op regelmatige basis voor
publiek open te stellen en de geschiedenis
van huis en bewoners in kaart te brengen.
De stichting zet zich ook in om het huisje in
de huidige staat te behouden en op onder-
delen te renoveren.

’t Walvisvaarders Huisje is nauw verbonden
met de geschiedenis van Texel.

Gedacht werd dat het een loodshuis was,
maar recent onderzoek wees uit dat meer-
dere generaties walvisvaarders er woonden.
Bestuursleden Wilma Eelman en Ineke Vonk
ontdekten dat er vanaf begin 18e eeuw geen
loodsman maar walvisvaarders woonden.

In het huisje zijn verschillende perioden uit
de 300-jarige geschiedenis te ‘beleven’.

Ook zijn gebruiksvoorwerpen uit oude tij-
den te zien, afkomstig van o.a. de Oudheid-
kamer en het Maritiem & Jutters Museum.
Vanaf voorjaar 2012 wordt het huismuseum
op reguliere basis en op aanvraag open-
gesteld.

Daarnaast worden lezingen georganiseerd,
bijvoorbeeld over de historie van Den
Hoorn en de walvisvaart.

In de komende maanden wordt deze open-
stelling voorbereid.
De speciale aandacht gaat daarbij uit naar
de verbondenheid van het huisje met Texe-
laars van nu en vroeger.

Wie gegevens heeft of herinneringen be-
waart aan ’t Walvisvaarders Huisje en oud-
bewoners, kan de stichting contacteren.

Dat kan via tel. 06-11241438 (Annetje Capi-
tain) of walvisvaardershuisje@gmail.com.