Afbeelding

“Onbeschofte toon” in coffeeshop-motie

Laatste nieuwsberichten
De gemeenteraad heeft woensdagavond de motie ‘Geen coffeeshop op Texel’ van Texel 2010 en Texels Belang verworpen. Vier raadsleden stemden voor; vijf leden onthielden zich van stemming en verlieten de zaal.

Met name de toon van de twee partijen beviel een groot deel van de raad niet. In de motie werd een uitspraak van burgemeester Koen Schuiling van Den Helder in de Helderse Courant aangehaald. Hierin werd geschreven dat Schuiling vindt dat Texel best een coffeeshop kan openen, omdat eilandbewoners nu naar Den Helder of Schagen gaan voor wiet.

“Texel 2010 en Texels Belang zijn van mening dat de gemeenteraad van Texel zelf wel bepaalt of er een coffeeshop op Texel komt of niet”, zo luidde de motie. “Wij hebben de heer Schuiling hier absoluut niet bij nodig en hebben ook geen enkele behoefte aan stadse fratsen. Bovendien zijn er in Den Helder genoeg problemen waar de heer Schuiling zich druk over kan en mag maken. Verder wensen wij de heer Schuiling veel succes toe met zijn werkzaamheden in Den Helder.”

De VVD reageerde met de mededeling dat de Texelse raad niet aan zet is en sprak van een “onbeschofte toon” naar de burgemeester van Den Helder. Ook burgemeester Michiel Uitdehaag gaf te kennen zich zorgen te maken over de toon van de motie en de VVD zei reeds excuses gemaakt te hebben in Den Helder namens de Texelse VVD én raad.

Ook een schrijven van Frits Langeveld met de titel ‘Een gecontroleerd Texels softdrugs-gedoogbeleid’ werd tijdens de vergadering aangehaald. Langeveld gaf daarin aan dat een coffeeshop het zicht op het (soft)drugsgebruik op het eiland zou verbeteren. Onder meer de fractie van de PvdA kon zich hierin vinden. Astrid van de Wetering van D66 opperde eens een debat te organiseren, waarin de raad zich beraadt over het onderwerp. “Met de komst van een nieuw kabinet komt er misschien een nieuwe wet aan, die softdrugs legaliseert.” Het idee van Van de Wetering werd enthousiast ontvangen door onder meer de fracties van de PvdA, GroenLinks, Sterk Texel én de burgemeester.