Afbeelding

De Bolder: geen winst, geen verlies

Laatste nieuwsberichten
De Bolder heeft voor het komende jaar een sluitende begroting.

B&W, die inmiddels akkoord zijn gegaan met deze cijfers, spreekt van een ‘bijzondere begroting’. Voor het eerst sinds jaren is er geen sprake van een positief resultaat, maar komt het saldo exact op nul uit. Dat heeft alles te maken met de jaarlijkse korting van het Rijk op de subsidie voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze subsidie is de belangrijkste inkomstenbron voor De Bolder.

Een andere inkomstenbron zijn de opbrengsten uit verkoop en productie. “Werkbedrijf De Bolder moet, vanuit het principe van goed ondernemerschap, op diverse markten omzet zien te behalen met een krimpend aantal werknemers”, melden B&W hierover. “De hoogte van de omzet is daarom onzeker en kan hoger, maar ook lager zijn dan begroot.” De gemeenteraad moet de begroting binnenkort nog goedkeuren. Dan worden ook de exacte cijfers bekendgemaakt.

B&W verwachten dat het in de toekomst lastig wordt om een sluitende begroting van het werkbedrijf te kunnen blijven presenteren. “De volledige instroomstop in de WSW, gekoppeld aan de gepresenteerde bezuiniging in het budget voor de WSW, betekenen teruglopende inkomsten voor Werkbedrijf De Bolder. Deze worden slechts deels gecompenseerd door de uitvoering van de Participatiewet.”

Een (tijdelijke) oplossing is er volgens B&W wel. “Door de voordelige exploitatieresultaten (deels) te storten in een bestemmingsreserve ontstaat een buffer die gebruikt kan worden voor negatieve resultaten. Er wordt dan voldoende tijd ingebouwd om passende maatregelen te nemen teneinde weer een sluitende begroting te krijgen.”

Nog dit jaar zal een voorstel worden ingediend waarin de toekomst van het werkbedrijf en het sociale team nader wordt uitgewerkt. De bedoeling is beide organisatieonderdelen met elkaar te vervlechten.