De beddendiscussie woedt al een tijdje; deze opname is van Ouwe Sunderklaas 2016
De beddendiscussie woedt al een tijdje; deze opname is van Ouwe Sunderklaas 2016 Foto: Gerard Timmerman/archief Texelse Courant

Beddentelling deugt niet, volgens SKT

Algemeen

Stichting Kernwaarden Texel (SKT) heeft in een notitie de gemeentelijke slaapplaatsentelling aan de kaak gesteld. Volgens de stichting is de telling onvolledig, vaak onjuist en in elk geval niet transparant.

De SKT vindt dat zorgelijk omdat in dat geval niet goed kan worden vastgesteld of op Texel al het maximum van 45.000 slaapplaatsen is bereikt. De gemeentelijke telling van 2022 laat zien dat er nog voor 1000 slaapplaatsen ruimte zou zijn, terwijl SKT een overschrijding van minstens 1700 slaapplaatsen ziet. En gezien de ‘gestage stroom van bouwvergunningen voor steeds grotere zomerhuizen en bungalows’ zou de overschrijding nog toenemen.

Echte bedden

SKT stelt als voorbeeld dat 84 adressen, die volgens de gemeente goed zijn voor 600 slaapplaatsen, in de markt worden gezet met in totaal 970 plekken. De gemeente gaat uit van de in het bestemmingsplan toebedeelde bedden en de bedden die per vergunning zijn geregeld. Volgens SKT is dat niet voldoende, als er in het echt meer bedden zijn. Zo “... kan geen sturing worden gegeven aan het bereiken van een goede balans tussen de recreatieve druk en andere waarden die voor Texel belangrijk zijn.”

Onbegrip

Op Texel is veel discussie en onbegrip over de telling. Dat was voor de gemeenteraad in 2021 al reden om met een motie het college te vragen om een goede registratie. “Een jaar later is er alleen een nogal verstopte website die niet wordt bijgehouden en alleen planologische bedden laat zien.”

SKT heeft daarom het rapport zowel bij de raad als bij wethouder Rikus Kief aangeboden, met de oproep spoedig serieus aandacht aan dit onderwerp te besteden.