Nieuw voor Texel: de giervalk
Nieuw voor Texel: de giervalk Foto: Wim van Zwieten

Vogels kijken: roofvogels op Texel

Algemeen

Texel staat bekend als vogeleiland. Als meest vogelrijke gemeente mogen we daar trots op zijn. Nu worden op Texel veel vogelsoorten gezien, maar bij veel mensen spreken de roofvogels en uilen altijd wel tot de verbeelding. Zo goed als alle in Nederland voorkomende roofvogels kun je ook op Texel zien. De laatste dagen werd hier zelfs een heel bijzondere gezien; een giervalk.

Dwaalgast

Deze dwaalgast werd ontdekt in de Slufter en liet zich daar bewonderen door honderden vogelaars, die speciaal voor deze zeldzaamheid naar Texel kwamen. De giervalk trok zich daar niets van aan. De giervalk is ‘s werelds grootste en zwaarste valk, die thuishoort in het hoge noorden, zoals op Groenland, op IJsland en in noordelijk Scandinavië. Doordat de giervalk daar gewoonlijk ook de winter doorbrengt, komt het zelden voor dat er een in Nederland terechtkomt. Dit was pas de tiende ooit en de eerste voor Texel.

Andere roofvogels

Wie is gaan kijken in De Slufter, kon naast de giervalk ook genieten van de blauwe kiekendief, de buizerd, de torenvalk, het smelleken, de sperwer, de havik en de slechtvalk. Dit zijn allemaal roofvogels die overwinteren op Texel. Ze leven hier van muizen, ratten en de vele vogels die zich in de Slufter ophouden.

Kerkuil

Op Texel komen drie van de zes Nederlandse uilensoorten voor. De kerkuil is hiervan de meest algemene. Meer dan 20 broedparen tellen we hier op het eiland. De kerkuil broedt hier nog niet zo lang; pas in 2009 keerde deze soort na meer dan 40 jaar afwezigheid weer terug op Texel.

Ransuil

De ransuil is een uil met duidelijke oorveertjes op de kop. Deze is niet zo algemeen als de kerkuil. Op Texel broeden ruim 10 paren. In de winter vind je soms zogenaamde roestplaatsen, waar meerdere ransuilen bij elkaar kunnen zitten.

Velduil

De minst algemene uil op het eiland is de velduil. Hiervan hebben we de laatste jaren wisselend geen of één broedgeval. Deze uil is uiterst gevoelig voor verstoring. In de winter zien we op Texel gelukkig nog regelmatig velduilen. Dan zitten er soms meerdere bij elkaar op akkers waar nog gewas op staat of in het helm van de duinen, in de Slufter of op de Schorren. Soms kun je de velduil overdag zien jagen.

Wil je zelf ook eens op zoek naar roofvogels of uilen, maar vind je het lastig ze uit elkaar te houden of te vinden? Boek dan een van onze vogelexcursies langs de vogelboulevard aan de dijk bij de Waddenzee of door het Nationaal Park Duinen van Texel. Je gaat dan met een ervaren gids op pad en gegarandeerd dat je een aantal soorten roofvogels tegen gaat komen. Reserveren kan op de website www.vogelexcursiestexel.nl. De opbrengsten van deze vogelexcursies gaan naar een goed vogelkijkdoel.

Tekst: Marc Plomp, Vogelinformatiecentrum Texel

De meest voorkomende uil is de kerkuil
Rustende ransuil tussen de takken
De velduil kun je boven akkers zien jagen