Veel vogels zien de kites van surfers als een bedreiging
Veel vogels zien de kites van surfers als een bedreiging Foto: Pixabay

Watersporters gevraagd aan de vogels te denken

Algemeen

Zolang de weersomstandigheden het toelaten wordt op, rond en boven het water veel aan recreatie gedaan. Wat weinig mensen weten is dat het water voor veel vogels een belangrijke plek is om te rusten of naar voedsel te zoeken. Vogelbescherming Nederland roept daarom alle waterrecreanten ertoe, zich te houden aan de voor hen geldende regels, zodat vogels hun energie kunnen stoppen in het ‘opvetten’ voor de winter.

Vorig jaar is uit een onderzoek uit naam van Vogelbescherming Nederland gebleken, dat de verstoring van vogels door recreatie aanzienlijk is. Daardoor dreigt de strandplevier bijvoorbeeld uit ons land te verdwijnen. Behalve grote aantallen recreanten en loslopende honden, leveren ook onvoorspelbare verstoringen – zoals door speedboten en kitesurfers – veel stress op, volgens de onderzoekers.

Kitesurfen het meest verstorend

Kitesurfen, een sport die de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen, is ongeveer de meest bedreigende activiteit voor vogels. Zij zien in de kite met zijn grillige bewegingen een groot gevaar. Maar als kitesurfers blijven op de afgebakende stukken water die speciaal voor hen zijn ingericht, heeft dat direct effect. Vogels leren snel en weten dan dat ze buiten die zone veilig zijn. Dat zoneren is dus erg nuttig. Vandaar dat kiters wordt gevraagd alleen op de daartoe aangewezen plekken hun sport te beoefenen.

Voorlichting noodzakelijk

Voorlichting aan kitesurfers en andere watersporters is noodzakelijk, aldus de onderzoekers. Vooral omdat rustende en naar voedsel zoekende vogels bijna nooit moedwillig worden verstoord. Het lijkt niet veel te betekenen, dat vogels opvliegen en even later weer neerstrijken, maar in feite verspillen ze daardoor continu energie. Dat gaat dan weer ten koste van de vetreserve, die ze nodig hebben om hun overwinteringsgebieden te bereiken. Naarmate meer mensen dit beseffen, wordt het gemakkelijker ervoor te zorgen dat er in, op en rond het water voldoende rust is op de plekken die voor vogels zo belangrijk zijn.