De doelen liggen op hun rug, maar komen vast wel ergens terug
De doelen liggen op hun rug, maar komen vast wel ergens terug Foto: Henk Cornelissen

Dit artikel is geschreven door
Henk Cornelissen

Woningbouw Oudeschild gaat binnenkort beginnen

Algemeen

In Oudeschild wordt het voormalige voetbalveld achter de Trompstraat rijpgemaakt voor woningbouw. Op Texel is grote behoefte aan betaalbare woningen voor starters en, in verband met de gewenste doorstroming in bestaande woningen, voor senioren.

Het eerste werk betreft het leggen van kabels en leidingen en riolering. Ook is beplanting weggehaald; meer dan in eerste instantie nodig leek, maar in verband met de slechte gesteldheid van de bomen rondom het terrein is meer dan driekwart van de singel weggehaald. Er komen wel weer bomen terug in de nieuwe wijk, die door de gemeente en de wooncorporatie Woontij wordt ontwikkeld.

Tijdelijke bouwweg

Om het gebied te bereiken zonder het dorp te zwaar te belasten, is vanaf het Mieland aan de westkant van het dorp een tijdelijke bouwweg aangelegd. Op deze manier hoeft het zware bouwverkeer niet over de Heemskerckstraat, de Loodssingel en de Trompstraat te rijden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het plaatselijke aannemersbedrijf Tatenhove en duren naar verwachting tot eind juli. De tijdelijke bouwweg blijft langer liggen, namelijk tot de woningen gereed zijn.

39 woningen

Wanneer het bouwrijp maken is afgerond, is het gebied klaar voor de bouw van de woningen. De gemeente wil die zo snel mogelijk na de bouwvakvakantie laten beginnen, maar hiervoor is nog geen programma opgesteld. Nadere berichtgeving hierover volgt nog. Het gaat in totaal om 39 woningen, waarvan 20 in de categorie ‘sociale huur’ vallen. De gemeente en Woontij bereiden ook woningbouwprojecten voor in Den Hoorn, Oosterend en De Cocksdorp.