Omring-zorglocatie Schuttehoek
Omring-zorglocatie Schuttehoek Foto: José de Jong

Informatieavond over toekomst wonen en zorg op Texel

Algemeen

Zorgorganisatie Omring en wooncorporatie Woontij slaan de handen ineen voor toekomstbestendige zorg en doorstroom op de Texelse woningmarkt. In appartementencomplex Schuttehoek kunnen Texelse ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Of dat nu alleen is of als echtpaar. Onlangs ondertekenden Woontij en Omring een convenant om de samenwerking voor het woonconcept in Schuttehoek te beklinken.

Op woensdag 31 mei wordt hierover om 18.45 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het zorgcentrum Gollards. Belangstellenden kunnen zich daar direct inschrijven voor de wachtlijst van de woningen. De inloop is vanaf 18.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Wonen met zorg

Schuttehoek is een appartementencomplex voor mensen met een zorgvraag. Het woonconcept in Schuttehoek speelt in op de behoefte om langer thuis te blijven wonen, ook als er steeds intensievere zorg nodig is. Schuttehoek beschikt over 27 driekamer appartementen. Het complex is gelegen aan de Verzetsstraat in Den Burg en heeft diverse faciliteiten in de buurt. Bewoners kunnen voor professionele zorg altijd rekenen op wijkverpleging van bijvoorbeeld Omring. Door zorgtechnologie, zoals een personenalarmering, kunnen bewoners altijd snel en eenvoudig hulp inschakelen als dat nodig is.

Appartementen komen vrij

In de afgelopen twee jaar bood Schuttehoek een thuis aan bewoners van Gollards, vanwege de verbouwing van het zorgcentrum. Zij verhuizen begin juli weer terug. Daardoor komen 27 appartementen vrij voor het nieuwe woonconcept van Omring en Woontij.  “Wij zijn blij dat Schuttehoek een locatie blijft waar mensen met een zorgvraag kunnen wonen. Daar is op Texel veel behoefte aan”, vertelt Katrijn van der Vlerk, regiomanager bij Omring. “Verder biedt Schuttehoek ons natuurlijk veel praktische voordelen. Onze collega’s van de thuiszorg kunnen zorg verlenen bij meerdere bewoners in het gebouw en zijn minder reistijd kwijt naar verschillende adressen.”

Passende woonvorm

Omring zet zich ervoor in dat iedereen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daar horen passende en nieuwe woonvormen bij. Door deze samenwerking tussen Omring en Woontij ontstaat ook een doorstroom in de woningen op Texel.

Een van de appartementen in Schuttehoek