Afbeelding
Foto: Stock Snap/Pixabay

Dit artikel is geschreven door
Henk Cornelissen

Ontwerp parapluplan verblijfsrecreatie ligt ter inzage

Algemeen

Het ontwerp van het paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel is maandag voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Wie daar iets van vindt kan tot en met maandag 13 maart een zienswijze kenbaar maken.

Het bestemmingsplan bevat de aangescherpte regels, die de gemeente wil hanteren om het toerisme en de leefbaarheid in balans te houden en waar nodig dat evenwicht te verbeteren. Dat legt wethouder Rikus Kieft uit in een door de gemeente uitgegeven bericht. “Dit plan raakt ons Texelaars allemaal, direct of indirect”, zegt hij tegen de bevolking. “Indien u een mening heeft en deze mee wil laten wegen in de besluitvorming, dan is nu het moment. Of het nu gaat om een aanvulling dan wel kritiek op de maatregelen of zich juist kunt vinden in de maatregelen uit het plan.”

Indienen van zienswijzen

Het amendement ‘Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen’, aangenomen door de gemeenteraad op 14 december 2022, is opgenomen in het ontwerp. Zienswijzen kunnen worden ingediend per e-mail, per post of mondeling. Van de gemeentelijke website kan daarvoor een formulier worden gehaald; het is te vinden op www.texel.nl/bestemmingsplannen (klik op ‘Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel’). Het ondertekende zienswijzeformulier kan, met eventuele bijlagen, worden gemaild naar gemeente@texel.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Parapluplan’, worden afgegeven in het gemeentehuis of opgestuurd naar Gemeente Texel, team Beleid, Postbus 200, 1790 AE Den Burg. Wie hulp nodig heeft bij het verwoorden van zijn of haar mening, kan de zienswijze mondeling toelichten. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt per tel. 140222.

Inzien ontwerp

Het plan is in te zien via verschillende kanalen: de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, op www.texel.nl/bestemmingsplannen en via de publieksbalie van de Gemeentewinkel. Voor dat laatste moet een afspraak worden gemaakt. Na de sluiting van de terinzageligging worden alle zienswijzen beoordeeld en van een conclusie voorzien. Het geheel van zienswijzen, reacties en mogelijke aanpassingen wordt in een ‘nota van zienswijzen’ aan het gemeentebestuur voorgelegd. Er is enig voorbehoud, daar er nogal wat zienswijzen worden verwacht, maar het college hoopt de nota in het najaar aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. Als die daar is vastgesteld, krijgen de indieners van een zienswijze daarop een reactie.