Afbeelding
Foto: Alexander Grey

Texelgezinnen helpt 59 gezinnen in eerste jaar

Algemeen

Vanaf 1 juli 2021 heeft Texelgezinnen in totaal 59 vraaggezinnen, waarbij 125 kinderen betrokken waren, een steuntje in de rug gegeven. Bij 21 gezinnen hebben de vrijwilligers structureel ondersteuning geboden.

Texelgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen (0-23 jaar) die, om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld gezinnen die door een minimaal inkomen in een sociaal isolement leven, vluchtelingen met een status, alleenstaande ouders, ouders die zelf geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen voor hun kinderen, ouders met psychische of fysieke problemen en tieners die even een ‘time-out’ kunnen gebruiken. Doel is om deze gezinnen zo zelfredzamer te maken. 

Samen met andere partijen zoals Texels Welzijn, schoolmaatschappelijk werk, Y4E, de GGD, consultatiebureau, bibliotheek, vluchtelingenwerk en het onderwijs biedt Texelgezinnen een breed aanvullend aanbod aan informele preventieve zorg voor gezinnen die zelf onvoldoende steun in hun omgeving ervaren. Waar nodig gebeurt dit in samenwerking met de formele zorg. Het eerste jaar was Texelgezinnen een zelfstandig onderdeel van Young4Ever, maar nu Texelgezinnen duidelijk in een behoefte blijkt te voorzien laten initiatiefnemers en coördinatoren Bianca Polderman en Cintha Stiekema trots weten dat het project nu doorgegroeid naar een eigen stichting met een ANBI-status.