Afbeelding

Financiële column: Een aanrijding? Breng goed de situatie in kaart!

Algemeen

Een aanrijding is vervelend, maar helemaal wanneer er geharrewar ontstaat over de precieze toedracht. Soms wordt zo’n zaak tot aan het Gerechtshof uitgevochten. Het is belangrijk om ondanks de ‘schrik’ van de aanrijding altijd heel goed de situatie en omstandigheden in kaart te brengen.

Neem dit praktijkvoorbeeld van een aanrijding tussen een Mercedes bestelbus met aanhanger en een Suzuki personenauto. De Suzuki stond geparkeerd in een diagonaal parkeervak aan de linkerzijde van de rijbaan. In de straat geldt éénrichtingsverkeer. De Mercedes met aanhanger reed in de verboden rijrichting. De Suzuki wilde uitparkeren. De voorzijde van de aanhanger kwam in botsing met de rechter achterzijde van de Suzuki.

Wisselende verklaringen

De bestuurder van de Suzuki heeft wisselende verklaringen afgelegd. Ze heeft gesteld dat zij achteruit wilde gaan rijden, maar nog stilstond in het parkeervak. Later heeft ze ook verklaard dat ze al reed. Volgens haar heeft de aanhanger haar auto geraakt omdat deze is gaan slingeren doordat de Mercedes te hard over een verkeersdrempel reed. De bestuurder van de Mercedes ziet het anders: de oorzaak van de botsing is dat de Suzuki achteruit uit het parkeervak reed, zonder voorrang te verlenen.

Voorrangsregel

De zaak komt voor de rechtbank. Volgens de rechtbank heeft de bestuurder van de Suzuki onvoldoende bewezen dat zij nog stilstond in het parkeervak toen de botsing plaatsvond. De rechtbank gaat dan uit van de bekende voorrangsregel: “Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals (…) achteruitrijden (…) moeten het overige verkeer voor laten gaan.” Dat is een absolute regel, zegt de rechtbank en het maakt dan voor de schuldvraag niet uit dat de Mercedes tegen de toegestane rijrichting in reed.

Rapport experts

De bestuurder van de Suzuki laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Daar krijgt ze deels gelijk. Ook het Hof concludeert dat de vrouw al reed, rapporten van diverse ingeschakelde experts wijzen daarop. Zij moest dus voorrang verlenen. Maar het Hof vindt wel dat de Mercedes bestuurder ook iets te verwijten valt: door tegen het verkeer in te rijden heeft hij de kans op een ongeval verhoogd. Het Hof vindt daarom dat de helft van de schade van de Suzuki moet worden vergoed.

Let bij een aanrijding op de volgende zaken:

- Maak een situatieschetsje.

- Noteer gegevens van omstanders (naam, telefoonnummer en eventueel kenteken).

- Neem foto’s van de schade en de situatie als geheel, maar bijvoorbeeld ook van slipsporen, eventueel glas of brokstukken.

- Erken geen aansprakelijkheid, ga niet in discussie over de schuldvraag.

- Vul samen met de andere partij een Europees schadeformulier (dan wel schade-app) in. Onderteken dit alleen wanneer je het eens bent met wat er is ingevuld.

- Meld de schade bij je adviseur en/of verzekeraar (vaak begeleidt een adviseur de verdere afhandeling van de schade voor je).

- Schakel bij ernstige schades de politie in.

Wil je hulp bij het invullen van een schadeformulier, neem contact met ons kantoor op. Bel naar 0222-312315 of verstuur een mail naar info@abdewijn.nl.

Douwe Vonk