Het was donderdag goed weer voor een ondertekening
Het was donderdag goed weer voor een ondertekening Foto: Renzo Steffens

Dit artikel is geschreven door
Henk Cornelissen

Uitvoeringsovereenkomst museum Flora en STIFT

Algemeen

De bouwwerkzaamheden voor het TESO-tentoonstellingspaviljoen zijn in volle gang. Ook het interieurontwerp en de plannen voor de inrichting van de expositie krijgen steeds meer vorm. Het paviljoen wordt gebouwd bij Maritiem- en Juttersmuseum Flora. Vandaag tekende Stichting Juttersmuseum Texel een uitvoeringsovereenkomst met STIFT en kwamen de samenwerkende partijen bij elkaar.

Het initiatief om een TESO-expositie in te richten - en dat in combinatie met het behoud van het voormalig stuurhuis van de Schulpengat - wordt breed gedragen. Diverse fondsen uit de culturele en de maritieme sector en lokale, landelijke en Europese subsidiegevers, steunen de totstandkoming van deze tentoonstelling. Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) is een van de fondsen, waardoor de expositie financieel mogelijk is gemaakt. Andere zijn Leader, het Texelfonds, Samenwerkende Maritieme Fondsen, het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland, Stichting Nederlands Binnenvaartbureau, TESO, de gemeente Texel en het Waddenfonds.

Texelse expertise

Ook is alle expertise in huis om deze bijzondere expositie te realiseren, met een hoog Texelgehalte. Architect Stan van Kol heeft het ontwerp van het tentoonstellingspaviljoen verzorgd. Frans Zegel tekende voor de bouw. VIND is ingeschakeld voor de projectbegeleiding, de fondsenwerving en voor het samenstellen van de inhoud van de expositie. Het ontwerp en de beleving zijn van de hand van Jaap Verburg en Kay Kloosterboer. Expotise bouwt de tentoonstelling.