Het afgesloten speelplein van de Jozefschool
Het afgesloten speelplein van de Jozefschool Foto: Henk Cornelissen

Dit artikel is geschreven door
Henk Cornelissen

Scholen verlaten panden voor woningen

Algemeen

Vijf basisscholen nemen in de komende week hun intrek in het onderwijscentrum De Skool. Ruim zeshonderd leerlingen lopen woensdag voor het eerst het complex aan de Emmalaan binnen, voor verdere vermeerdering van hun kennis en vaardigheden. Maandag en dinsdag worden de lokalen ingericht.

Intussen zou het gemeentebestuur liefst gisteren inspirerende plannen presenteren voor het vrijkomende complex van de Jozefschool aan de Beatrixlaan, alsook dat van basisschool De Fontein aan de Burdetstraat en de Kompasschool aan de Wilhelminalaan. Daarvoor is een ‘ontwikkel- en tenderstrategie’ opgezet, waarover de gemeenteraad over enkele weken mag besluiten. Het lijdt geen twijfel dat het hier gaat om twee mooie plekken voor woningbouw, waarmee iets van de schaarste aan betaalbare huisvesting kan worden afgeknabbeld.

42 woningen

‘De markt’ wordt uitgedaagd tot het maken van een mooi plan, op basis van de wensen en eisen die hier leven. Het uitgangspunt is een voornaam deel van de bestaande bebouwing te behouden. Na stedenbouwkundig onderzoek is bepaald hoeveel woningen op de beide plekken kunnen worden gebouwd. Dat zouden er 42 kunnen zijn. Deze tenderprocedure duurt ongeveer een half jaar, zodat de partij die de tender wint aan het begin van 2023 kan beginnen met de herontwikkeling. Intussen komen de beide schoolgebouwen in handen van een vastgoedbeheerder en kunnen ze vanaf de zomer gedurende anderhalf jaar, dus tot begin 2024, worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment wordt gedacht aan Oekraïense vluchtelingen.

Andere gebouwen

Het vrijkomende gebouw van de Jac. P. Thijsseschool aan de Keesomlaan zal worden gesloopt voor nieuwbouw van een cultuurcentrum onder de naam Thijssehuis; daarin zullen onder anderen de openbare bibliotheek, het jongerencentrum Young4Ever en de kunstenschool Artex een plek krijgen. Die gebouwen komen dus ook weer vrij, zeer waarschijnlijk voor woningbouw. De vrije school Stella Maris zal plaatsmaken voor een nieuw verpleeghuis. En waar nu het verpleeghuis is, komt dus ook weer ruimte voor huizen. Eindelijk, zullen veel Texelaars, op zoek naar een betaalbare woning, verzuchten.