Bedrijvengids

Texelfonds

Het Texelfonds is in 2004 opgericht als een lokaal gemeenschapsfonds. Het fonds heeft vanaf het begin de intentie gehad om een fonds te zijn voor alle Texelaars en Texelliefhebbers. Het wil bijdragen aan het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. Het streeft ernaar om Texels geld voor Texel beschikbaar te stellen. Het Texelfonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als stichting een doelvermogen en statuten. Het fonds werft middelen uit de Texelse samenleving die ten goede komen aan initiatieven ter behoud of verbetering van de kwaliteit op Texel. Het Texelfonds is zodoende intermediair en platform om mensen en financiën bij elkaar te brengen en netwerken in te zetten om doelen vanuit de samenleving te realiseren. Het Texelfonds signaleert ontwikkelingen op Texel en speelt een actieve rol om nieuwe initiatieven mogelijk te maken, al dan niet in samenwerking met lokale organisaties.

Contactgegevens

Texelfonds

Postbus 56

1790AB Den Burg